Hva er angst?

Angst er en vanlig reaksjon når vi føler oss truet, akkurat som redsel eller frykt. Det får pulsen til å øke og kan få musklene til å stramme seg. Noen kan til og med oppleve hyperventilering.

Når disse symptomene dukker opp uten noen åpenbar grunn, eller når vi egentlig ikke er i fare, kan det være et problem. Da snakker vi om angstlidelse eller sykelig angst. Våre psykologer har mye erfaring med å hjelpe deg gjennom dette.

Angstlidelser er en av de vanligste psykiske lidelsene. 1 av 3 personer vil oppleve en form for angstlidelse i løpet av livet.

Angst er når du føler deg urolig, anspent og bekymret for at noe farlig kan skje.

Angstlidelser kan komme i ulike former, som å føle seg engstelig hele tiden, å bli veldig redd i sosiale situasjoner, få panikkanfall eller være ekstremt redd for spesifikke ting eller situasjoner.

Angst oppleves gjerne som en vedvarende uro og bekymring, men kan også komme brått og uten forvarsel, gjerne sammen med fysiske reaksjoner. Angstlidelse kan også dreie seg om irrasjonell frykt knyttet rundt bestemte objekter eller situasjoner, tvangstanker, tvangshandlinger, posttraumatisk stresslidelse, fobier og panikklidelse.

Det er normalt å ha en psykisk lidelse. Nesten en av fire personer (22 % av befolkningen*) oppfyller kriteriene for en såkalt psykisk lidelse i løpet av et år. Angst er den mest utbredte psykiske lidelsen. 15 av 100 personer har vært plaget av angst i løpet av de siste 12 månedene. Hver 7. person du har møtt i dag er statistisk sett berørt av angstlidelse. Angst oppleves kanskje som mer normalt i dag enn tidligere, takket være økt fokus på problematikken i samfunnet generelt og i mediebildet.
(*kilde: Folkehelseinstituttet, undersøkelsen “Psykisk helse i Norge” 2023)

Å leve med angst kan redusere livskvaliteten. Mistenker du at du har en angstlidelse, anbefaler vi å ta tak i problemet dersom tilstanden skaper problemer for deg. Over tid kan andre problemer oppstå i kjølvannet av lidelsen. Angstlidelse kan i mange tilfeller ha sammenheng med depresjon. Noen benytter alkohol eller andre rusmidler for å forsøke å dempe angsten. Angstlidelse over tid kan faktisk gi økt blodtrykk. Hyppigheten av selvmord er også økende i andelen med påvist generalisert angstlidelse.

En angstlidelse går sjelden over av seg selv, og symptomtrykket kan variere fra en periode til en annen. Det er ikke uvanlig å ha flere angstlidelser på samme tid.

Innsikt og kunnskap er et sentralt verktøy for å kunne redusere lidelsen. Når en forstår mer om problemet, kan det være enklere å leve med utfordringen.

Psykologbehandling av en angstlidelse kan i mange tilfeller gi vesentlig bedring på kort tid. Behandlingstid og prognose for å bli helt frisk er dessverre ikke mulig å fastslå generelt. Ikke alle blir kvitt plagene helt, det varierer fra person til person.

Oslo psykologbehandling er en stor privat klinikk som ligger på Majorstuen i Oslo og er en del av gruppen Norsk psykologbehandling. Klinikken behandler angst hver dag. Alle psykologene våre har høy kompetanse og relevant klinisk erfaring.

Klinikken har et særlig fokus på møtet mellom psykolog og klient. Hos oss skal klienten oppleve seg sett og ivaretatt på en ordentlig måte. Oslo psykologbehandling er først og fremst opptatt av deg og hvordan vi sammen kan skape en bedre hverdag.

Psykologene er brennende opptatt av å hjelpe deg med problemet ditt. I første møte med oss blir du møtt med en kopp kaffe og en engasjert fagperson fremfor et skjemavelde og kompliserte kartleggings prosedyrer. Vi anerkjenner at både dynamikk- og kjemi mellom behandler og klient innvirker på hvilken effekt behandling gir. Hos oss kan en derfor bli anbefalt en annen behandler etter kartleggingssamtalen.

Ved alvorlig angstlidelse har du krav til behandling gjennom det offentlige velferdstilbudet. Kontakt din fastlege for videre oppfølging. Det kan imidlertid være noe ventetid. Privat behandling kan være gunstig dersom en ønsker å starte behandlingen raskt.

Våre klinikker har relativt kort ventetid. Oslo psykologbehandling er en privat klinikk og har ingen tilskuddsordninger eller refusjon fra det offentlige. Likevel er vi opptatt av at psykologbehandling ikke skal være for dyrt. Vi tilbyr høy kompetanse til en konkurransedyktig kostnad.

Anbefalte psykologer ved angstlidelse:

Psykologene hos oss i Norsk Psykologbehandling vil hjelpe deg. I utgangspunktet har alle våre behandlere kompetanse til å behandle angstlidelse. Du kan dermed velge en psykolog som du tror passer best for deg. Likevel løfter vi frem noen psykologer som har ekstra erfaring eller kompetanse innen angstlidelse:

Vanskelig å velge psykolog?

Du kan også ringe oss på telefon 22600226 for å drøfte en problemstilling eller få hjelp til hvilken psykolog du ønsker å bestille time hos.

Sentralbordet er åpent mellom 08:00 - 16:00 på hverdager.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info.