Klinisk psykologbehandling
Norsk psykologbehandling driver private klinikker i flere av de store byene. Vi er opptatt av å normalisere psykologbehandling og å senke terskelen for å oppsøke rask og effektiv helsehjelp. Vi stiller solide krav til våre behandleres kompetanse og evne til å møte alle klienter med respekt og på en nær og omsorgsfull måte. Vårt mål vil alltid være å oppnå normalisering og bedring raskest mulig. Hos oss blir en normalt ikke møtt av et skjema på vei inn i terapirommet, og vi kaster ikke bort tiden. Vi tilbyr det aller meste av behandlingsformer og teknikker, og vi er opptatt av å inneha stor faglig bredde. Alle våre psykologer er medlemmer av Norsk Psykologforening.

Beredskap og krisehåndtering
Når krisen rammer kan vi gi støtte med psykologer til grupper eller enkeltpersoner på kort varsel.

Vi setter ivaretakelse av mennesket i fokus og kan samtidig støtte virksomhetens ledelse med rådgivning. Slik kan vi bidra til å minimere de negative konsekvensene av krisen.

Vanlige reaksjoner etter en krise kan være angst, frykt, påtrengende minner, konsentrasjons- og hukommelsesproblemer, feilhandlinger eller svekket arbeidsprestasjoner.

Ved god håndtering vil den enkelte kunne forvente en hurtigere dempning av etterreaksjoner og mindre påtrengende minner. For en organisasjonen vil man kunne få mer dedikerte ansatte, opplevelse av fellesskap og støtte, tillit til egen organisasjon og trygghet for egen fremtid.

Ansettelse ved våre klinikker

Norsk psykologbehandling tilbyr via klinikkene en god og konkurransedyktig fastlønn med svært gode forsikrings- og pensjonsordninger, sykelønn, kollektive avtaler, kompetanseheving og et sosialt- og faglig utviklende fellesskap.
Vi ser stadig etter psykologer som deler vårt verdigrunnlag, og som ønsker en forenklet arbeidshverdag uten innslag av merkantile tjenester.

Åpen søknad med utfyllende CV og referanser kan sendes til post@norskpsykologbehandling.no

Adresse

Norsk psykologbehandling
Kirkeveien 61
0366 Oslo

Forretningsadresse:
Norsk psykologbehandling as
Org nr 927 690 209
Fiboveien 2b
4580 Lyngdal

post@norskpsykologbehandling.no
+47 226 00 226

Personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info.