Kirvil Hegna - Psykolog

Kirvil er for tiden i fødselspermisjon.

Kirvil har opparbeidet seg bred erfaring fra offentlig og privat sektor.

Hun har møtt på mennesker i alle aldre, ofte med deres pårørende. Erfaring med et bredt spekter av psykiske lidelser, atferd og/eller nevropsykologiske utfordringer, relasjonelle-, livsmestrings- og stressrelaterte vansker. Kirvil har fokus på å lytte og etablere en fordomsfri og trygg arena. Hun arbeider for at samarbeidet i samtalene skal bidra til å gi klienten en bedre forståelse av seg selv og de behovene som er viktige for å få et godt og meningsfylt liv.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info.