Behandlingstilbud

Behandlingstilbud

Våre psykologer har bred kompetanse innen mange områder.

Alle behandlinger starter med å kartlegge situasjonen din. Våre psykologer bruker forskningsbaserte tilnærminger og vil sammen med deg finne ut hva som kreves av dere begge for videre behandling.

Lav selvfølelse kan begrense livskvaliteten din betydelig. Med kyndig hjelp kan situasjonen din forbedres med mål om å normalisere selvfølelsen din.

Søvn er et primærbehov som må dekkes. For lite søvn over tid kan ha mange negative konsekvenser, og forringe livskvaliteten og stabiliteten i livet ditt. Våre psykologer bruker forskningsbaserte metoder for å hjelpe deg å kartlegge og behandle.

Din egen tiltro til egne prestasjoner er en viktig faktor for å lykkes både sosialt, på skole og i arbeidslivet. Selvtilliten kan få seg en knekk av flere årsaker, og noen kjenner på at de aldri har hatt særlig god tillit til seg selv. Dette kan vi arbeide med sammen.

Skam og skyld kan legge seg som et mørkt teppe over alt i livet, uansett hvor godt livet for øvrig er. Ved å få hjelp til å kartlegge grunnen til skam- og skyldfølelse, samt en forsningsbasert tilnærming til behandling av problemet sammen med høyt kvalifiserte psykologer, kan du korte ned på den verdifulle tiden du bruker opp ved å kjenne på dekket av skam og skyld.

Mange kjenner på et forventningspress fra alle kanter i livet. Man føler gjerne at man må «levere» hjemme, med venner, på skolen og på jobb. I tillegg kan faktorer som økonomi, parforhold, forhold på arbeidsplassen og følelsen av å ha mistet kontroll på noe bidra til usunt stress som må behandles. Våre psykologer hjelper deg med kartlegging og vil gå vitenskapelig til verks for å hjelpe deg med å finne årsakene til stresset ditt, og gi deg helt konkret hjelp til å håndtere det for å bli kvitt stresset.

Vi hjelper deg med traumatiske opplevelser og vonde minner

Angst oppleves gjerne som en vedvarende uro og bekymring, men kan også komme brått og uten forvarsel, gjerne sammen med fysiske reaksjoner. Angstlidelse kan også dreie seg om irrasjonell frykt knyttet rundt bestemte objekter eller situasjoner, tvangstanker, tvangshandlinger, posttraumatisk stresslidelse, fobier og panikklidelse.

Å leve med angst kan gi sterkt redusert livskvalitet, og er noe du bør ta tak i for å ikke bruke tiden din på unødvendige lidelser.

Noen vet hvorfor de er i sorg eller kjenner seg nedstemt, og kan bearbeide dette målrettet sammen med psykologen. Det kan være en hendelse, tap av noen man er glad i, følelsen av å ikke lykkes i livet eller andre opplevelser eller tanker som gjør at livet kjennes ekstra vanskelig akkurat nå.

Andre kjenner på sorg, tristhet eller nedstemthet «uten grunn». Men det er alltid en grunn til at man føler det man føler, og dette ønsker vi å hjelpe deg å finne ut av. Våre psykologer vil starte med en vitenskapelig tilnærming til problemet ved å kartlegge situasjonen din og hvordan du opplever det, slik at du kan få hjelp til å identifisere problemet og at vi kan starte med å arbeide mot forbedring.

Vi tilbyr parterapi

Personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info.