Lina Mirabsen - Psykolog

“Mening fremmer trygghet, og trygghet er grobunn for god psykisk helse og livsutfoldelse.”

Lina tar utgangspunkt i alle følelser oppstår av en grunn og prøver å fortelle deg noe viktig, også følelser som kan virke meningsløse eller føles skambelagte. Derfor er hun opptatt av skape et trygt rom der vanskelige følelser kan utforskes med respekt og nysgjerrighet. Lina har arbeidet med utredning og behandling av både voksne og ungdom og familier, og har erfaring med angst- og depresjonsplager, opplevd utenforskap og annerledeshet, vansker i relasjoner, stress- og livsmestringsvansker. Hun har også veiledet pårørende til mennesker som selv har store psykiske vansker eller alvorlige og kroniske sykdommer. Som terapeut jobber hun for å hjelpe klientene til å bedre forstå og anerkjenne egne behov, samt kartlegge barrierer som hindrer trivsel og livsutfoldelse. Lina har tro på at fremgangsmåten må tilpasses den enkelte, og for henne er terapi et ærlig møte mellom to mennesker som sammen skal finne veien til bedre psykisk helse.

Konsultasjon fra kr 1490,-
Se alle våre veildende priser

Anbefales for individuell behandling innen disse problemstillingene

  • Angst og uro
  • Depresjon og nedstemthet
  • ADHD utredning
  • Kronisk sykdom
  • Stress og utbrenthet
  • Følelser
  • Skam
Dag 09:00-16:00
Kveld/helg
Forsikring (aktiv forsikringssak)
Falck Helse

Frist for avbestilling er 48 timer før behandlingen starter (For forsikringssaker gjelder egne frister). Avbestilling må gjøres i PasientSky appen eller på pasientsky.no. Ved endring må du først avbestille, for så å bestille ny time.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info.