Jon Nicholas Thorp - klinikksjef og Psykolog

Anbefales for individuell behandling innen disse problemstillingene

  • Akutte kriser og katastrofer
  • Alvorlige og livstruende sykdommer
  • Angst og uro
  • Depresjon og nedstemthet
  • Lederutvikling

Jon er klinikksjef og leder klinikkene i regionen Øst-Norge. I tillegg jobber han som klinisk psykolog.

Jon er opptatt av å gi sine klienter tilstrekkelige verktøy til å håndtere de ulike utfordringer livet kan by på. Han har lang erfaring i å hjelpe mennesker som står i veldig vanskelige situasjoner. Han er flink til å lytte, er konstruktiv og utfordrer der det kreves. Jon har lang erfaring i organisasjonspsykologisk arbeid.

Jon ble uteksaminert som psykolog fra Universitetet i Oslo i 2004 og har en unik og allsidig erfaring. Jon har arbeidet ved DPS i mange år og har utvidet erfaring med personer med sykelig overvekt.

Jon har gjennom 15 år gitt ledere veiledning og støtte i Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Han har ledet, utarbeidet kurs og vært ansvarlig for trening og øvelser innen det meste av PST sine operative disipliner. Etter overgangen til privatmarkedet yter Jon støtte og veiledning til mange næringslivsledere. Som tidligere konsulent har Jon også ledet en omfattende organisasjonsgjennomgang i for Helse Sør-Øst. Jon karakteriseres som den nære- og tilstedeværende spesialisten. Jon er genuint opptatt av deg, og han ønsker å identifisere den raskest mulige løsningen for din utfordring - sammen med deg.

Konsultasjon fra kr 1690,-
Se alle våre veildende priser

Bestill type time og tidspunkt som passer best for deg:

Privat
Forsikring
Parterapi
Lederstøtte

Frist for avbestilling er 48 timer før behandlingen starter (For forsikringssaker gjelder egne frister). Avbestilling må gjøres i PasientSky appen eller på pasientsky.no. Ved endring må du først avbestille, for så å bestille ny time.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info.