Frøya Kulset - psykolog

Anbefales for individuell behandling innen disse problemstillingene

  • Angst og uro
  • Depresjon og nedstemthet
  • Relasjonsproblemer
  • Rus og avhengighet
  • Selvfølelse
  • Sinnemestring
  • Søvnforstyrrelser

Frøya er utdannet fra Universitetet i Oslo. Hun er en lyttende og varm terapeut, som er opptatt av å skape et trygt rom der du og dine tanker kan bli hørt. Det er viktig at du skal bli møtt med en åpenhet og genuin interesse for dine problemstillinger. Frøya ønsker å tilpasse terapien til den enkeltes behov her og nå slik at man kan samarbeide om å få til en endring.

Frøya jobber ofte med å utforske følelser og hvordan disse kan forstås, samt å styrke selvfølelsen og selvtilitten. Frøya har også god erfaring med rusproblematikk i terapi. Aktuelle vansker kan for eksempel handle om: vonde følelser, livskriser, angst, bekymringer, depresjon, stress, dårlig selvfølelse, m.m.

Konsultasjon fra kr 1490,-
Se alle våre veildende priser

Bestill type time og tidspunkt som passer best for deg:

Dag 08:00-16:00
Kveld etter 16:00
Forsikring

Frist for avbestilling er 48 timer før behandlingen starter (For forsikringssaker gjelder egne frister). Avbestilling må gjøres i PasientSky appen eller på pasientsky.no. Ved endring må du først avbestille, for så å bestille ny time.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info.