Elisabeth M. O. Wøien - psykolog

Elisabeth, en dyktig psykolog utdannet ved Universitetet i Oslo, har en solid bakgrunn med erfaring fra ulike områder innen psykologi. Hun har tidligere tjenestegjort som fagansvarlig psykolog i Rask Psykisk Helsehjelp, arbeidet som pedagogisk-psykologisk rådgiver i kommunen og engasjert seg i familieterapi ved Sykehuset Telemark.

Med en dyp forståelse for mennesker og deres komplekse behov, finner Elisabeth glede i å bidra til å øke livskvaliteten for de hun samarbeider med. Hennes engasjement reflekteres i ønsket om å skape en trygg relasjon for klientene, der målet er å sikre at samtalene er meningsfulle og givende.

Elisabeth legger stor vekt på betydningen av en trygg relasjon, og hun er dedikert til å sikre at klientene oppnår maksimalt utbytte av terapiprosessen. Hennes tilnærming er preget av metakognitiv terapi og emosjonsfokusert terapi, terapiformer som hun nøye tilpasser til individuelle behov.

Med en dedikert og empatisk tilnærming skaper Elisabeth et trygt rom for vekst, selvutforskning og positiv forandring.

Konsultasjon fra kr 1490,-
Se alle våre veildende priser

Dag 08:00-16:00
Kveld etter 16:00
Forsikring (aktiv forsikringssak)
Falck Helse

Frist for avbestilling er 48 timer før behandlingen starter (For forsikringssaker gjelder egne frister). Avbestilling må gjøres i PasientSky appen eller på pasientsky.no. Ved endring må du først avbestille, for så å bestille ny time.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info.