Cecilie Lynum - Psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi

Anbefales for individuell behandling innen disse problemstillingene

  • Bedriftspsykolog; konflikthåndtering, arbeidsmiljø og lederveiledning
  • Fysisk/psykisk mishandling i nære relasjoner
  • Mellommenneskelige problemer privat og i arbeidsliv
  • Parterapi
  • Psykisk kvinnehelse
  • Psykiske og fysiske belastninger ved økonomiske problemer
  • Selvfølelse, selvhevdelse og livskvalitet
  • Stress og utbrenthet

Når tanker, følelser eller handlinger er vanskelige, og den psykiske belastningen går utover livskvalitet og funksjonsnivå, kan det være nødvendig å få faglig hjelp.

Gjennom psykologisk behandling hjelper Cecilie deg med å håndtere psykiske helseplager og vanskelige fastlåste livssituasjoner. Hun har spesielt kompetanse på konflikter i parforhold og i andre nære relasjoner, fysisk og psykisk mishandling, personlighet og selvbildeproblematikk, stressrelaterte plager og utbrenthet, psykisk belastning ved økonomiske problemer, samt at hun også tilbyr selvutvikling og karriererådgivning.

Cecilie jobber med forskningsbaserte metoder og tilnærminger (med dokumentert effekt) som skreddersys for å møte dine spesifikke behov.
Om du av ulike grunner ikke har mulighet å komme til klinikken, eller at du opplever det mindre belastende å møtes over nett, er onlineterapi også en mulighet.

Hun har over 20 års erfaring som psykolog. Hovedfag i psykologi i 1997, profesjonsstudiet i psykologi i 2001, og spesialist i klinisk voksenpsykolog i 2008. Hun har opparbeidet seg erfaring med de fleste problemstillinger fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Cecilie har også lang erfaring med organisasjonspsykologi opp mot lederstøtte og lederutvikling. Veiledning og coaching for personalgrupper. Sammensetning av team og teamutvikling. Arbeidsmiljø og konflikthåndtering.

Konsultasjon fra kr 1690,-
Se alle våre veildende priser

Bestill type time og tidspunkt som passer best for deg:

Dag 09:00-16:00
Kveld etter 16:00
Parterapi
Forsikring
Lederstøtte

Frist for avbestilling er 48 timer før behandlingen starter (For forsikringssaker gjelder egne frister). Avbestilling må gjøres i PasientSky appen eller på pasientsky.no. Ved endring må du først avbestille, for så å bestille ny time.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info.