Trude Melhus
Psykologspesialist

Trude er utdannet psykolog ved NTNU. Hun tilbyr samtaler med utgangspunkt i hjelpebehov knyttet til psykiske plager og belastninger. Dette kan inkludere tema som samlivsvansker, tapsopplevelser, lavt selvbilde og relasjonelle vansker, men også andre typer utfordringer og hendelser som bidrar til belastninger og stress.

I samtale vil Trude være opptatt av å møte deg på en trygg og ivaretagende måte. Det er viktig for henne å jobbe sammen med deg om å etablere mål og innhold i behandlingen, og at en sammen jobber mot å oppnå økt mestring og livskvalitet i din hverdag.

Trude er spesialist i samfunns- og allmennpsykologi, og hennes tilnærming til psykologisk behandling er basert på en helhetlig og systemisk forståelse av mennesket og dets omgivelser. Hun engasjerer seg i samspillet mellom mennesket og miljøet rundt, og hvordan vi påvirker og påvirkes av systemene rundt oss. Dette kan inkludere systemer som for eksempel familie, jobb og sosialt nettverk. Trude er også nysgjerrig på de ulike rollene vi som mennesker kan ha– eksempelvis som foreldre, ansatte, partnere eller som voksne barn og pårørende – og hvordan disse rollene kan påvirke fungering på godt og vondt.

I tillegg til individualsamtaler tilbyr Trude også veiledning til psykologer i spesialisering.

Konsultasjon fra kr 1690,-
Se alle våre veildende priser

Dag 09:00-16:00
Forsikring (aktiv forsikringssak)
Falck Helse

Frist for avbestilling er 48 timer før behandlingen starter (For forsikringssaker gjelder egne frister). Avbestilling må gjøres i PasientSky appen eller på pasientsky.no. Ved endring må du først avbestille, for så å bestille ny time.

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info.