Mikkel Stormyr - Psykolog

For Mikkel er terapi et pragmatisk samarbeid, hvor man utforsker og utfordrer uhensiktsmessige tanker, følelser og atferd. Som terapeut er han trygg, aktiv og opptatt av hvilke innfallsvinkler og strategier du opplever som nyttige.

I likhet med andre psykologer ved klinikken, anvender Mikkel flere terapeutiske metoder og vil foreslå et behandlingsopplegg tilpasset dine vansker og behov. Særegent for Mikkel er hans tverrfaglige tilnærming til terapi, hvilket er informert av biologi, filosofi, kybernetikk og mer. Han er spesielt interessert i sammenhengen mellom status og psykisk helse, og skriver om skoleprestasjonspress og psykiske plager blant ungdom.

Mikkel har erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser i spesialisthelsetjenesten, deriblant angst, depresjon, livskriser, relasjonsproblemer, søvnvansker, utbrenthet og lav selvfølelse.

Konsultasjon fra kr 1490,-
Se alle våre veildende priser

Dag 09:00-16:00
Forsikring

Frist for avbestilling er 48 timer før behandlingen starter (For forsikringssaker gjelder egne frister). Avbestilling må gjøres i PasientSky appen eller på pasientsky.no. Ved endring må du først avbestille, for så å bestille ny time.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info.