Psykiske plager er normalt

Nedstemthet, konstant følelse av å bekymre seg, problemer med søvn, dårlige spisevaner, lav selvfølelse eller skyldfølelse kan ofte være selvforsterkende dersom man ikke får kyndig hjelp. Har du problemer i nære relasjoner eller sliter med skyldfølelse, kan det være godt for deg å snakke med fagpersoner som har erfaring fra lignende saker.

I løpet av livet er det vanlig å kjenne på angst, stress og ubehag. Noen kjenner at gleden og motivasjonen til å gjøre selv de mest trivielle gjøremål har blitt borte. En av fire rammes av angstlidelse i løpet av livet.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info.