Lasse Larsen – par- familie- og samtaleterapeut

«Kriser og omveltninger er en del av livet. Mulighetene og løsningene ligger der. Men noen ganger, er det nyttig med hjelp til å hente dem fram.»

Lasse jobber først og fremst med relasjoner. Han setter rammene og legger til rette for at dere kan snakke sammen om de tunge tingene i en trygg og åpen setting. Gode samtaler kjennetegnes av lytting, at alle får fremme sitt syn og dele sine opplevelser og tanker. Lasse stiller seg alltid åpen, nysgjerrig og ydmyk i forhold til hva du og dere deler.

Lasse er utdannet vernepleier med videreutdanning i systemisk familieterapi og nettverksarbeid fra Høgskulen på Vestlandet. Han har bred erfaring fra arbeid i psykisk helsevern med hovedsakelig barn, ungdom og unge voksne og deres familier. I tillegg har han erfaring fra rusfeltet i kommunehelsetjenesten samt fra poliklinisk arbeid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i spesialisthelsetjenesten. Han er godt kjent med å møte barn, unge og deres foreldre i akutte kriser og/eller i andre omveltende utfordringer og problemer det er vanlig å møte på i løpet av livet. Som en del av hans kompetanse har han veiledererfaring, både individuelt og i gruppe. Lasse har også ledererfaring som assisterende postleder og flere ganger konstituert leder ved akuttpsykiatrisk ungdomspost. Han er sertifisert fasilitator og har ledet ansatte i ferdighetstrening både innenfor somatisk og psykisk helsevern.

Priser
Individuell konsultasjon 890,-
Parterapi 990,-
Familieterapi 1090,-
Studentrabatt (individuell) 790,-

Individuell samtale - les mer og bestill time
Det er lite som slår den gode, gammeldagse én til én samtalen. Som familieterapeut vil Lasse likevel spørre frem familieforhold, kjæreste, vennskap og nettverk fordi vi alle er produkt av hvem vi omgås og i hvilke, ulike settinger vi befinner oss i. Vi manøvrerer i livet ved hjelp av andre. Vi speiler og gjenkjenner oss i andre, eller vi kjenner oss ensomme og fremmedgjorte dersom vi ikke finner gjenklang i flokken. Ensomhet og utenforskap er kilde til flere former for psykisk uhelse. Ta kontakt før det vonde tar for stor plass.
Parterapi - les mer og bestill time
Det  finnes ikke utelukkende én måte være i romantiske relasjoner på. Kjærligheten kjenner ingen fasit. Vi lever i en brytningstid med nyetableringer, samboerskap og særboerskap. Idealer om selvrealisering, personlig vekst og utvikling,  setter press på kjærlighetslivet uavhengig om du lever i et tradisjonelt monogamt, heterofilt eller likekjønnet parforhold, eller du lever i kjærlighetsforhold med flere partnere. Lasse tilpasser terapien til din måte å gjøre kjærlighet på.
Familieterapi - les mer og bestill time
Relasjoner styrer hvem vi er, hvordan vi tenker og hvordan vi handler. Familien representerer et system der samtlige medlemmer påvirker hverandre gjensidig. Slik oppstår en famliekultur rundt verdier, språk, valg og problemløsning. Alle familier utvikler en familiedynamikk på godt og vondt. Om ett familiemedlem strever, strever også resten av familien. Det er ikke det samme som at den med problemet, er problemet. Måten vi behandler hverandre, snakker til og med hverandre på, kan opprettholde og forsterke problemer, utfordringer og konflikt. Gjennom familieterapi lærer du å lytte og i fellesskap se på mer hensiktsmessige måter å være sammen.
Studenrabatt - les mer og bestill time
Når man først kjenner behovet for å snakke med noen, er ofte behovet akutt. Da passer det dårlig å havne bakerst i køen på endeløse ventelister. Derfor tilbyr vi studentrabatt. Som ung voksen er man i en livsfase der identitet og tilhørighet formes og utvikles. Forventningene til hvordan tilværelsen skal være er ofte høye, og man er ekstra sårbar i forhold til alle former for brudd på disse. Kanskje er du ny i byen. Kanskje er det første gang du bor for deg selv. Studenttilværelsen og første steg i etablering av voksenlivet kan være overveldende nok med studier, eksamen og deltidsjobb.
Video individuell samtale - les mer og bestill time
Fysiske møter er alltid det beste. Men av ulike årsaker er det kanskje ikke alltid mulig å få til, i alle fall ikke i første omgang. F. eks. har vi nylig vært gjennom en pandemi og man måtte tenke nytt også på terapifeltet. For mange kan det å befinne seg i tryggheten hjem og kjente omgivelser gir, være avgjørende for å kunne åpne opp for tunge samtaler. Noen foretrekker samtaler over video.
Video individuell samtale med studenrabatt

Frist for avbestilling er 48 timer før behandlingen starter (For forsikringssaker gjelder egne frister). Avbestilling må gjøres i PasientSky appen eller på pasientsky.no. Ved endring må du først avbestille, for så å bestille ny time.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info.