Hva er angst?

Angst er en normal reaksjon som oppstår når man opplever at man er i fare. Ganske likt som redsel eller frykt. I slike situasjoner aktiveres nervesystemet og pulsen øker. Musklene kan spenne seg og noen opplever hyperventilering.

Angst blir et problem når symptomene oppstår uten at det kanskje er grunn for det, eller når vi egentlig ikke er i fare. Tilstanden kaller vi for angstlidelse eller sykelig angst.

Angst oppleves gjerne som en vedvarende uro og bekymring, men kan også komme brått og uten forvarsel, gjerne sammen med fysiske reaksjoner. Angstlidelse kan også dreie seg om irrasjonell frykt knyttet rundt bestemte objekter eller situasjoner, tvangstanker, tvangshandlinger, posttraumatisk stresslidelse, fobier og panikklidelse.

Det er normalt å ha en psykisk lidelse. Nesten en av fire personer (22 % av befolkningen*) oppfyller kriteriene for en såkalt psykisk lidelse i løpet av et år. Angst er den mest utbredte psykiske lidelsen. 15 av 100 personer har vært plaget av angst i løpet av de siste 12 månedene. Hver 7. person du har møtt i dag er statistisk sett berørt av angstlidelse. Angst oppleves kanskje som mer normalt i dag enn tidligere, takket være økt fokus på problematikken i samfunnet generelt og i mediebildet.
(*kilde: Folkehelseinstituttet, undersøkelsen “Psykisk helse i Norge” 2023)

Å leve med angst kan redusere livskvaliteten. Mistenker du at du har en angstlidelse, anbefaler vi å ta tak i problemet dersom tilstanden skaper problemer for deg. Over tid kan andre problemer oppstå i kjølvannet av lidelsen. Angstlidelse kan i mange tilfeller ha sammenheng med depresjon. Noen benytter alkohol eller andre rusmidler for å forsøke å dempe angsten. Angstlidelse over tid kan faktisk gi økt blodtrykk. Hyppigheten av selvmord er også økende i andelen med påvist generalisert angstlidelse.

En angstlidelse går sjelden over av seg selv, og symptomtrykket kan variere fra en periode til en annen. Det er ikke uvanlig å ha flere angstlidelser på samme tid.

Innsikt og kunnskap er et sentralt verktøy for å kunne redusere lidelsen. Når en forstår mer om problemet, kan det være enklere å leve med utfordringen.

Psykologbehandling av en angstlidelse kan i mange tilfeller gi vesentlig bedring på kort tid. Behandlingstid og prognose for å bli helt frisk er dessverre ikke mulig å fastslå generelt. Ikke alle blir kvitt plagene helt, det varierer fra person til person.

Oslo psykologbehandling er en stor privat klinikk som ligger på Majorstuen i Oslo og er en del av gruppen Norsk psykologbehandling. Klinikken behandler angst hver dag. Alle psykologene våre har høy kompetanse og relevant klinisk erfaring.

Klinikken har et særlig fokus på møtet mellom psykolog og klient. Hos oss skal klienten oppleve seg sett og ivaretatt på en ordentlig måte. Oslo psykologbehandling er først og fremst opptatt av deg og hvordan vi sammen kan skape en bedre hverdag.

Psykologene er brennende opptatt av å hjelpe deg med problemet ditt. I første møte med oss blir du møtt med en kopp kaffe og en engasjert fagperson fremfor et skjemavelde og kompliserte kartleggings prosedyrer. Vi anerkjenner at både dynamikk- og kjemi mellom behandler og klient innvirker på hvilken effekt behandling gir. Hos oss kan en derfor bli anbefalt en annen behandler etter kartleggingssamtalen.

Ved alvorlig angstlidelse har du krav til behandling gjennom det offentlige velferdstilbudet. Kontakt din fastlege for videre oppfølging. Det kan imidlertid være noe ventetid. Privat behandling kan være gunstig dersom en ønsker å starte behandlingen raskt.

Våre klinikker har relativt kort ventetid. Oslo psykologbehandling er en privat klinikk og har ingen tilskuddsordninger eller refusjon fra det offentlige. Likevel er vi opptatt av at psykologbehandling ikke skal være for dyrt. Vi tilbyr høy kompetanse til en konkurransedyktig kostnad.

Anbefalte psykologer ved angstlidelse:

Psykologene ved Oslo psykologbehandling vil hjelpe deg. I utgangspunktet har alle våre behandlere kompetanse til å behandle angstlidelse. Du kan dermed velge en psykolog som du tror passer best for deg. Likevel løfter vi frem noen psykologer som har ekstra erfaring eller kompetanse innen angstlidelse:

Vanskelig å velge psykolog?

Du kan også ringe oss på telefon 22600226 for å drøfte en problemstilling eller få hjelp til hvilken psykolog du ønsker å bestille time hos.

Sentralbordet er åpent mellom 08:00 - 16:00 på hverdager.

Angst og Sexologi

Spesialist i sexologisk rådgiving- og hypnoterapeut, Siv Gamnes er en av Norges mest sentrale og erfarne sexologer. Angstproblematikk kan i noen tilfeller sorteres under hennes fagområde.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info.