Silje Vagli Østbye
Psykologspesialist

Silje er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo og har jobbet med varierte problemstillinger og aldersgrupper både i offentlig psykisk helsevern og i privatpraksis siden 2010. Silje er spesialist i klinisk voksenpsykologi, og har i tillegg en doktorgrad på temaet medisinsk uforklarte symptomer hos ungdom og kommunikasjonsutfordringer i helsevesenet fra Universitetet i Tromsø.

Silje jobber primært ut fra en relasjonell psykodynamisk forståelsesramme, noe som innebærer at hun er opptatt av i samarbeid med deg å oppdage, forstå og bearbeide følelser, fantasier og opplevelser fra tidligere og nåværende relasjoner i livet samt hjelpe deg til å bli klar over hvordan du unngår eller beskytter deg mot skremmende, smertefulle og forstyrrende tanker, følelser og opplevelser med beskyttelsesmekanismer som en gang kan ha vært nødvendige eller hensiktsmessige, men som i dag hindrer deg i å leve et godt liv.

Gjennom samtalene kan du sammen med terapeuten utforske ukjente sider av ditt indre liv, sider som ofte kommer til uttrykk i form av angst, depresjon, tvangsplager eller kroppslige symptomer. Ofte vil dette henge sammen med livsvansker som samlivsproblemer, problemer med å fungere i jobb, studier eller i forhold til venner. Etter hvert som ens samspillmønster også trer frem i forholdet mellom pasient og terapeut, kan en oppdage og tydeliggjøre dette og bearbeide det sammen i terapien.

Silje er en varm og engasjert terapeut som er opptatt av å skape en trygg ramme for utforsking. I terapien vil dere sammen finne ut hva som trengs- og hvordan dere skal jobbe sammen for å få til de endringene du ønsker å oppnå.

Silje tilbyr individualterapi, samt veiledning til psykologer og andre faggrupper. Silje kan også tilby veiledning på skriftlige arbeider, og hun har erfaring med skriftlig veiledning både på masternivå, samt med fagfellevurderinger fra internasjonale tidsskrifter. Silje er sertifisert i behandlingsmetoden EMDR.

Konsultasjon fra kr 1350,- (45 min)

Dag 09:00-16:00
Forsikring (aktiv forsikringssak)

Frist for avbestilling er 48 timer før behandlingen starter (For forsikringssaker gjelder egne frister). Avbestilling må gjøres i PasientSky appen eller på pasientsky.no. Ved endring må du først avbestille, for så å bestille ny time.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info.