Marie Stensby - psykolog

Marie er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Hun er en varm og engasjert psykolog som er opptatt av å skape et rom der du kan oppleve det som trygt å dele åpent om det som er vanskelig. Hun er interessert i å forstå hvordan det er å være deg og hva du trenger for å få det bedre, og vil møte deg med en åpen, utforskende holdning og en genuin interesse.

I terapi vil dere sammen finne ut av hva som skal til for å skape gode endringer for deg. Marie jobber etter ulike terapeutiske metoder og vil foreslå en tilnærming i behandlingen basert på dine vansker og behov. Hun har blant annet erfaring fra behandling av voksne med ulike psykiske lidelser i spesialisthelsetjenesten.

Aktuell problematikk kan for eksempel være angst, fobier, depresjon, nedstemthet, traumer, vansker i relasjoner, stressrelaterte plager, selvfølelsesproblematikk, vansker knyttet til kropps- eller selvbilde, livskriser, andre stressrelaterte eller følelsesmessige vansker eller et ønske om å bli bedre kjent med egne behov, verdier og følelsesliv.

Konsultasjon fra kr 1290,- (45 min)

Dag 09:00-16:00
Kveld etter 16:00
Forsikring (aktiv forsikringssak)

Frist for avbestilling er 48 timer før behandlingen starter (For forsikringssaker gjelder egne frister). Avbestilling må gjøres i PasientSky appen eller på pasientsky.no. Ved endring må du først avbestille, for så å bestille ny time.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info.