Hania Zulfiqar - psykologstudent

Hania er praksisstudent fra Syddansk Universitet med hovedpraksis hos Oslo psykologbehandling.

Hania er varm, engasjert, og opptatt av å tilby god hjelp for at du skal få det bedre. Hun legger stor vekt på at du skal føle deg sett og hørt. Hania ønsker å tilby et trygt terapirom med fokus på tillit og bygge en god relasjon. Målet er at timene hennes skal føles nyttige for deg.

Hania er engasjert i forebyggende psykisk helsearbeid, hvor ingen utfordringer er for store eller for små. Hun møter deg med åpenhet og nysgjerrighet og anser terapi som et samarbeidsprosjekt der dere sammen utforsker tanker, følelser og utfordringer, og sammen kommer frem til et mål.

Behandling hos student gir rabatterte priser. Behandling av psykologstudent i Hovedpraksis koster kr 990,-

Hania følges tett opp av veileder psykologspesialist Andy Andre Thiem.

Dag 09:00-16:00

Frist for avbestilling er 48 timer før behandlingen starter (For forsikringssaker gjelder egne frister). Avbestilling må gjøres i PasientSky appen eller på pasientsky.no. Ved endring må du først avbestille, for så å bestille ny time.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info.