Carina Endresen Brastad - Psykolog

Vi har alle behov for støtte og hjelp i ulike former i møte med livets utfordringer. Noen ganger er det lite som skal til, å bli lyttet til og møtt med forståelse for sin situasjon og sine opplevelser. Andre ganger er det en lengre prosess å bli kjent med egne prosesser, bearbeide hendelser og få utfordret etablerte mønstre. 
Forskning tyder på at gode terapeutiske teknikker har liten effekt, dersom den som går i terapi ikke føler seg forstått, respektert og at metoden kjennes meningsfull. Derfor er jeg først og fremst opptatt av å bruke tid på å forstå den enkelte, etablere en trygg relasjon og finne måter å jobbe med som passer for klienten.  
Jeg er utdannet psykolog ved Universitet i Bergen og er medlem av Norsk Psykologforening. Jeg er snart ferdig psykologspesialist i barn- og unge, og har erfaring med voksne klienter så vel som barn, ungdommer og familier. Jeg har arbeidet over flere år i spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern for barn og unge (i BUP/DPS). 
Jeg har erfaring med å utrede og behandle et bredt spekter av ulike psykiske vansker og problemstillinger, som for eksempel angst og depresjon, samt utfordringer i relasjoner og arbeidsrelatert stress. Jeg har også utredningskompetanse, f.eks på evnetesting og ADHD-utredning. Jeg har særlig interesse for traumer, samt helserelaterte utfordringer som helseangst, smerteproblematikk og vansker knyttet til å leve med fysiske plager eller sykdommer. 
 
Av terapeutiske teknikker benytter jeg meg hovedsakelig av kognitiv atferdsterapi, som søker å øke innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handling og følelser, og bryte onde sirkler som bidrar til å opprettholde vansker. Jeg er også opptatt av affektbevissthet - å øke klientens evne til å komme i kontakt med og tolerere/håndtere følelser.

Konsultasjon fra kr 1290,- (45 min)

Dag 09:00-16:00
Forsikring (aktiv forsikringssak)

Frist for avbestilling er 48 timer før behandlingen starter (For forsikringssaker gjelder egne frister). Avbestilling må gjøres i PasientSky appen eller på pasientsky.no. Ved endring må du først avbestille, for så å bestille ny time.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info.