Lasse Larsen – par- familie- og samtaleterapeut

«Kriser og omveltninger er en del av livet. Mulighetene og løsningene ligger der. Men noen ganger, er det nyttig med hjelp til å hente dem fram.»

Lasse jobber først og fremst med relasjoner. Han setter rammene og legger til rette for at dere kan snakke sammen om de tunge tingene i en trygg og åpen setting. Gode samtaler kjennetegnes av lytting, at alle får fremme sitt syn og dele sine opplevelser og tanker. Lasse stiller seg alltid åpen, nysgjerrig og ydmyk i forhold til hva du og dere deler.

Lasse er utdannet vernepleier med videreutdanning i systemisk familieterapi og nettverksarbeid fra Høgskulen på Vestlandet. Han har bred erfaring fra arbeid i psykisk helsevern med hovedsakelig barn, ungdom og unge voksne og deres familier. I tillegg har han erfaring fra rusfeltet i kommunehelsetjenesten samt fra poliklinisk arbeid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i spesialisthelsetjenesten. Han er godt kjent med å møte barn, unge og deres foreldre i akutte kriser og/eller i andre omveltende utfordringer og problemer det er vanlig å møte på i løpet av livet. Som en del av hans kompetanse har han veiledererfaring, både individuelt og i gruppe. Lasse har også ledererfaring som assisterende postleder og flere ganger konstituert leder ved akuttpsykiatrisk ungdomspost. Han er sertifisert fasilitator og har ledet ansatte i ferdighetstrening både innenfor somatisk og psykisk helsevern.

Priser
Individuell konsultasjon 890,-
Parterapi 990,-
Familieterapi 1090,-
Studentrabatt (individuell) 790,-

Individuell samtale (video)

Det er lite som slår den gode, gammeldagse én til én samtalen. Som familieterapeut vil Lasse likevel spørre frem familieforhold, kjæreste, vennskap og nettverk fordi vi alle er produkt av hvem vi omgås og i hvilke, ulike settinger vi befinner oss i. Vi manøvrerer i livet ved hjelp av andre. Vi speiler og gjenkjenner oss i andre, eller vi kjenner oss ensomme og fremmedgjorte dersom vi ikke finner gjenklang i flokken. Ensomhet og utenforskap er kilde til flere former for psykisk uhelse. Ta kontakt før det vonde tar for stor plass.

Video - Individuell samtale
Video - individuell samtale med studentrabatt

Frist for avbestilling er 48 timer før behandlingen starter (For forsikringssaker gjelder egne frister). Avbestilling må gjøres i PasientSky appen eller på pasientsky.no. Ved endring må du først avbestille, for så å bestille ny time.

For konsultasjon på kontor kan du møte Lasse hos Stavanger psykologbehandling: https://norskpsykologbehandling.no/stavanger/

Personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du besøker våre nettsider eller på annen måte samhandler med oss. Mer info.